Om oss

Vår förskola

Igelkotten är en föräldrakooperativ förskola för barn mellan 1 och 5 år. Förskolan har funnits sedan slutet av sjuttiotalet och är belägen i hjärtat av Brunnsbo. Barngruppen är på max 16 barn och vi har 3 pedagoger och egen kock. Förskolan har öppet varje vardag mellan 7-17.

På Igelkotten är vi ute flera gånger om dagen och har tillgång till en fin innergård med moderna leksaker och grönska. Dessutom gör barnen ofta små utflykter till närliggande grönområden och lekplatser, bibliotek och teatrar.

Förskolan jobbar utifrån varje barns individuella behov och förutsättningar. Vi arbetar bland annat med språk och matematik, bild och form, musik och gymnastik. Arbetet styrs av skollagen, läroplanen för förskolan, förskolans verksamhetsplan, barnkonventionen och vår lokala arbetsplan. Undervisningen leds av förskolelärare.

För att orka leka och lära hela dagen är det viktigt med bra mat. Varje dag får vi väldigt god och näringsrik lunch från Igelkottens egna kök.

Ett föräldrakooperativ

På Igelkotten är det vi föräldrar som äger förskolan och är arbetsgivare åt personalen. Föräldrarna deltar även aktivt i verksamheten och får på så sätt mycket bra kontakt med personalen, barnen och de andra föräldrarna.  

Kostnaden för en plats på Igelkotten motsvarar kommunens taxa. Tiden är begränsad till 9-15 varje dag för barn med förälder som är föräldraledig eller arbetslös.