Pedagogik

Personalen skall i nära samarbete med föräldrarna verka för att varje barn får möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar. Verksamheten på Igelkotten skall genomsyras av följande ledord och lägga grunden för ett livslångt lärande.

 

 Våra ledord

  • Trygghet
  • Gemenskap
  • Lika värde
  • Glädje
  • Leken som lärande

 

Vår verksamhet styrs av

En dag på Igelkotten kan se ut såhär: 

06:00  Igelkotten öppnar

08:00  Frukost

09:00  Aktiviteter i olika grupper ute/inne

11:00  Lunch

12:00  Vila

Efter vilan är det fri lek ute eller inne

14:00  Mellanmål

15:00  Fri lek eller andra aktiviteter
ute eller inne

16:30  Igelkotten stänger 

 

 

Barnen,föräldrar och samarbete, läs mer här.