Om oss

 

Igelkotten NY LOGO liten Okt2017 Copyright

  

Vår förskola

Igelkotten är en föräldrakooperativ förskola för barn mellan 1 och 5 år. Förskolan har funnits sedan slutet av 1970-talet och är belägen i Brunnsbo på Hisingen. Barngruppen är på max 19 barn och det finns 4 pedagoger och egen kock. 

På Igelkotten är vi ute flera gånger om dagen och har tillgång till en fin innergård med moderna leksaker och grönska. Dessutom gör barnen ofta små utflykter till närliggande grönområden och lekplatser, bibliotek och teatrar.

Förskolan jobbar utifrån varje barns individuella behov och förutsättningar. Vi arbetar bland annat med språk och matematik, bild och form, musik och gymnastik. Arbetet styrs av skollagen, läroplanen för förskolan, förskolans verksamhetsplan, barnkonventionen och vår lokala arbetsplan. Undervisningen leds av förskolelärare. Läs mer om Igelkottens pedagogik här.

För att orka leka och lära hela dagen är det viktigt med bra mat. Varje dag får vi väldigt god och näringsrik lunch från Igelkottens egna kök

 

Föräldrakooperativ

Det är föräldrarna som äger förskolan och är arbetsgivare åt personalen. Föräldrarna deltar även aktivt i verksamheten och får på så sätt mycket bra kontakt med personalen, barnen och de andra föräldrarna.  

Kostnaden för en plats på Igelkotten motsvarar kommunens taxa. Tiden är begränsad till 9-15 för barn med förälder som är föräldraledig eller arbetslös.