Om oss

 

Igelkotten NY LOGO liten Okt2017 Copyright

  

Igelkotten är en föräldrakooperativ förskola för barn mellan 1 och 5 år. Förskolan har funnits sedan slutet av 1970-talet och är belägen i Brunnsbo på Hisingen. Barngruppen är på max 19 barn och det finns 4 pedagoger och egen kock. Det är föräldrarna som äger förskolan och är arbetsgivare åt personalen. Arbetet styrs av Skollagen, förskolans verksamhetsplan, barnkonventionen och vår lokala arbetsplan. Vi jobbar utifrån varje barns individuella behov och förutsättningar. Vi arbetar bland annat med språk och matematik, bild och form, musik och gymnastik. Läs mer här

Föräldrarna deltar även aktivt i verksamheten och får på så mycket bra kontakt med personalen, barnen och de andra föräldrarna. Vi har 4 pedagoger som har hand om barnen och undervisningen leds av förskollärare. För att orka leka och lära hela dagen är det viktigt med bra mat. Varje dag får vi väldigt god och näringsrik lunch från Igelkottens egna kök läs mer här om Vårt kök. Vi se till att även våra barn ska ha en hälsosam lek och viloplats därför har vi även anställd en städerska som städar hela lokalen varje dag.

På Igelkotten är vi ute flera gånger om dagen och har tillgång till en fin innergård med moderna lekplatser och grönska. Dessutom gör barnen små utflykter till närliggande grönområden och lekplatser varje vecka samt gör besök på bibliotek och utställningar.

Kostnaden för en plats på Igelkotten förskola motsvarar kommunens maxtaxa. Förskolan har ingen 15-timmars gräns för barn med förälder som är mamma- eller pappaledig eller arbetslös. Föräldralediga och arbetslösa ombedes och uppmuntras dock att ha sina barn hemma vid klämdagar och lov.