Föräldrar

Igelkotten är ett föräldrakooperativ vilket innebär att det är föräldrarna som äger förskolan och är arbetsgivare åt personalen, samtidigt som föräldrarna även deltar aktivt i verksamheten.                                                

Engagemang

På Igelkotten ansvarar föräldrarna bland annat för förskolans ekonomi, städning, rekrytering av nya barn, personalutveckling och eventuella nyanställningar. Verksamheten är beroende av föräldragruppens engagemang och intresse.

Under sin tid som förälder på Igelkotten förväntas föräldrarna att uträtta de uppgifter som tilldelas varje familj. För närvarande innebär det att alla familjer ungefär varannan veckan är med och hjälpa till med praktiska saker på eftermiddagen, från 15:30 till förskolan stänger. Alla familjer har också ett extra uppdrag som tar några timmar per månad.

Dessutom anordnas en gemensam städ- och fixardag per termin för alla familjer. Föräldrarna anordnar även gemensamma aktiviteter för föräldrar och barn på Igelkotten i samband med terminsstart och avslutningar.

Delaktighet och inflytande 

Att ha sitt barn på Igelkotten kräver alltså en viss arbetsinsats av dig som förälder. I gengäld har du stor möjlighet att påverka hur ditt barn har det på dagarna. Föräldrarna avgör själva frågor om till exempel personaltäthet, städning och mat. En stor fördel med kooperativ barnomsorg är inflytande och påverkan, och samarbetet med personalen.

En annan stor fördel är delaktigheten, familjerna samarbetar i verksamheten och lär känna varandra och personalen. Att mammor och pappor deltar aktivt i verksamheten och träffas utöver hämtningar och lämningar, leder till en bra stämning och nära kontakt mellan barn, föräldrar och personal. Förskolan blir inte bara barnens värld, utan hela familjens.

Styrelsen 

Igelkotten är en ekonomisk förening och styrs av en styrelse. Styrelsen består av ordförande, vice ordförande, sekreterare, ekonomiansvarig, personalansvarig och träffas en gång i månaden och fattar alla strategiska beslut.